openbare fractie 19-06-2017

agenda fractie maandag 19-06-2017 19.00-21.30 uur 

 

 

1. Opening en mededelingen.

 

2. Vaststellen agenda.

 

3. Verslag fractie 12-06-2017 en afsprakenlijst.

 

4. Adviescommissie 22-06 

 

Opwekking duurzame energie (woordvoerder Ester)

Participatie windpark Elzenburg-de Geer (woordvoerder Ester)

Regio Noordoost Brabant Agrifood (woordvoerder Willem)

Kader Internationalisering (woordvoerder Willem)

Begroting BSOB (woordvoerder Willem)

Centrummarkten (woordvoerder Dolf)

Toeslag huishoudelijke verzorging (input Heidi, woordvoerder Dolf)

Transformatieopgave jeugd (input Heidi, woordvoerder Dolf)

 

5. Terugblikken: o.a. Maashorst 12-06, podium 15-06, omgevingswet 17-06.

 

6. Moties, campagne, acties: o.a. Rapportage en agenderen vuurwerkoverlast,  raadsinformatiebrief/uitnodigingen. 

 

Uitnodigingen: 

 

- 19-06 technisch vooroverleg duurzame energie (Ester, Dolf)

- 24-06 Roze zaterdag (Dolf)

- 21-06 raadskompas omgevingswet (Dolf, Ester, Willem)

- 21-06  bedrijvenbezoek Movianto (Dolf)

- 20-06 erfgoedavond Acropolis Megen (Dolf, Willem)

 

7. Post.

 

8. Mededelingen bestuur.

 

9. Rondvraag.

Locatie

Gemeentehuis
Raadhuislaan 2
5342 GM Oss
Nederland