Opening en mededelingen

Vaststellen agenda

Vaststellen notulen vorige vergadering

Voortgangslijst fractie

Voorbereiden

5.a Openbare hoorcommissie windenergie expertronde (inclusief terugblik 16 september)

5.b Gemeenteraadsvergadering

Terugblikken

6.a Opiniecommissie ruimte

6.b Opiniecommissie sociaal bestuurlijk

Uitnodigingen

Post

Mededelingen bestuur

10 Rondvraag