GroenLinks Oss wil duidelijkheid over mega-mestfabriek

 

GroenLinks Oss stelt tijdens de agendacommissie van 16 november aanstaande voor om een schriftelijke reactie te vragen van het college op een aangenomen motie van de Provinciale Staten. Ook wil GroenLinks dat deze reactie geagendeerd wordt voor de opiniecommissie van 7 december aanstaande, zodat de raad hierop kan reageren.

Afgelopen zaterdag ging GroenLinks de boer op. Samen met Provinciale Statenlid Hagar Roijackers ging GroenLinks Oss in gesprek met een bezorgde boer. Hagar Roijackers sprak onder andere over een aangenomen motie omtrent de mega mestfabriek in de nacht van 10 op 11 november tijdens de behandeling van de provinciale programmabegroting. Hierdoor gingen alle alarmbellen rinkelen bij de Osse fractie.

 

De VVD-fractie in de Provinciale Staten diende afgelopen vrijdag, 10 november, een motie in die opdracht gaf voor een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en zet hiermee de gemeente Oss volledig buitenspel. De bedoeling is dat de schop zo snel mogelijk in de Osse grond kan voor het bouwen van de grootste mestfabriek van Europa. 

 

GroenLinks Oss vindt het onbegrijpelijk dat  veel partijen voor de motie van de VVD stemden. VVD, CDA, SP, D66, PvdA, CU/SGP, Lokaal Brabant en 50+ steunden de motie. Hieruit blijkt dat de provinciale fracties geen eenheid vormen met de lokale fracties. Een paar weken geleden nam de gemeente Oss nog een unaniem besluit dat zij voorlopig geen grote mestverwerkers toe zouden staan op het bedrijventerrein Elzenburg. Zo zou de gemeente in staat zijn harde eisen te stellen aan de installatie van een mega mestfabriek, wanneer die toch gebouwd zou gaan worden. De Provinciale Staten waren hier helaas niet van onder de indruk en proberen nu de regie terug te pakken. GroenLinks Oss gaat graag met de andere lokale fracties in beraad om te bespreken welke strategie gekozen moet worden om het Osse standpunt meer een rol te laten spelen bij provinciale standpunten. 

“Het is belangrijk om hier nog een keer uitgebreid met zijn allen over te praten. Om heel duidelijk te laten horen dat een megamestfabriek niet thuishoort zo dicht bij een zich nog steeds uitbreidende woonwijk” aldus Dolf Warris.

GroenLinks Oss wil graag een schriftelijke reactie van het college op het besluit van de Provinciale Staten. Ook wil GroenLinks dat het onderwerp terug komt in de opiniecommissie van 7 december aanstaande.