GroenLinks Oss woedend en teleurgesteld over mestfabriek-compromis bestuursakkoord Brabant

GroenLinks Oss is tegen mestfabrieken. Niet alleen omdat we toevallig in Oss wonen, maar omdat je met grootschalige mestverwerking industriële veehouderij stimuleert. Een mestfabriek is een keuze tegen de grondgebonden boeren, tegen de natuur, tegen de volksgezondheid, tegen het milieu en tegen het landschap. Ossenaren zijn terecht zeer bezorgd over de mogelijke komst van een mestfabriek in Oss. En de voltallige Osse gemeenteraad is dan ook tegen zo’n fabriek, in tegenstelling tot hun fracties in Provinciale Staten.

GroenLinks Oss is tegen mestfabrieken. Niet alleen omdat we toevallig in Oss wonen, maar omdat je met grootschalige mestverwerking industriële veehouderij stimuleert. Een mestfabriek is een keuze tegen de grondgebonden boeren, tegen de natuur, tegen de volksgezondheid, tegen het milieu en tegen het landschap. Ossenaren zijn terecht zeer bezorgd over de mogelijke komst van een mestfabriek in Oss. En de voltallige Osse gemeenteraad is dan ook tegen zo’n fabriek, in tegenstelling tot hun fracties in Provinciale Staten. Alleen GroenLinks kon zeggen dat ze zowel in de gemeenteraad van Oss als in provinciale staten tegen mestfabrieken zijn. En deze boodschap heeft GroenLinks dan ook actief uitgedragen in Oss. Toen bij de Provinciale Staten verkiezingen een Osse kandidaat, een van onze burgerleden, op plek 3 van de kandidatenlijst van GroenLinks Brabant kwam werd dit dan ook gezien als een belangrijk statement: met een Osse kandidaat zo hoog op de GroenLinks lijst zeg je als GroenLinks hoe zeer je tegen grootschalige mestverwerking bent. Oss beloonde dit met vele voorkeurstemmen.

GroenLinks Oss is dan ook woedend en teleurgesteld dat de fractie van GroenLinks Brabant met het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie in Provinciale Staten het toelaat dat er ruimte blijft voor grootschalige mestbewerking. In de onderhandelingen zijn bepaalde voorwaarden afgesproken. Zo krijgen mestfabrieken straks een vergunning voor hooguit 15 jaar en wordt co-vergisting verboden. Daarnaast gaat men onderzoeken wat de meest geschikte locaties zijn en welke maximaal vergunde omvang het beste is. Waarbij men nadrukkelijk het doel heeft om het  Brabantse mestoverschot met behulp mestfabrieken op te lossen in plaats van met beleid waarbij grondgebonden natuurinclusieve boeren de kans krijgen om een boterham te verdienen met minder dieren en dus met minder mest. De zin in het bestuursakkoord “De provincie creëert ruimte voor schone en veilige mestbewerking” is kortom dan ook zeer slecht nieuws voor de gemeente Oss.

Fractievoorzitter Dolf Warris: ‘Het kan niet zo zijn dat een pennenstreek binnen een bestuursakkoord in onze provincie het verzet van inwoners en politici tegen grootschalige mestverwerking teniet doet. De Osse GroenLinks fractie zal met nog meer kracht het geluid tegen grootschalige mestverwerking in Oss en provincie laten horen.’
Raadslid Ester Bos: ‘We hebben als GroenLinks Oss jarenlang samen met GroenLinks Brabant opgetrokken in onze strijd tegen de mestfabriek. Hun draai komt voor mij als volslagen onverwacht. Het is slecht nieuws voor Oss en voelt voor mij persoonlijk als een klap in mijn gezicht’

GroenLinks Oss blijft zich vol verzetten tegen de vestiging van een grootschalige mestfabriek in de gemeente Oss. En wat de Osse GroenLinks fractie en de landelijke GroenLinks fractie betreft is er nergens ruimte voor een mestfabriek.