Inwoners moeten vanaf het begin kunnen meepraten over beslissingen en dan ook echt invloed hebben: ‘beginspraak’. Samen met de inwoners van Oss moet de gemeente zoeken naar de meest geschikte en gemakkelijkste vorm van beginspraak. Een onderdeel daarvan kunnen adviserende referenda zijn. Daarbij moet altijd helder zijn wie waarvoor verantwoordelijk is.