GroenLinks Oss steunt het Brabantse streven naar nul verkeersdoden. Want elk slachtoffer is er een te veel! Dit kunnen we bereiken door te werken aan drie onderdelen. Dat zijn infrastructuur, educatie & gedrag en handhaving. De aandacht gaat vooral uit naar de doelgroepen die kwetsbaar zijn: fietsers, jonge bestuurders en ouderen. GroenLinks wil de (snel)fietsroutes in Oss verbeteren en uitbreiden. Zoals tussen de kernen en de buurgemeenten. Hieronder valt ook het verbreden van de fietspaden langs de Kennedybaan tussen Oss naar Teeffelen en Lithoijen.

GroenLinks wil dat er meer fietsen kunnen parkeren in de gratis bewaakte stallingen. Ook bij sporthallen, winkelcentra en supermarkten wil GroenLinks meer ruimte voor het parkeren van de fiets. Wij houden rekening met extra ruimte voor fietstassen, bakfietsen en kinderzitjes. Fietsers mogen in het centrum fietsen, maar GroenLinks vindt wel dat zij zich aan de voetgangers moeten aanpassen. Daarom willen wij dat de gemeente daarop meer gaat handhaven.

GroenLinks wil meer aandacht voor het voorkomen en tegengaan van fietsdiefstal. Vooral in de (winkel)centra en bij de stations. Dit kan bijvoorbeeld door het blijven aanbieden van gratis bewaakt stallen in het Osse centrum en bij NS station Oss.