Als we zelf schone energie opwekken, hebben we ook zelf in de hand hoe dat gebeurt en komt de winst ten goede van de inwoners van de gemeente Oss. De duurzaamste vorm van energie is de energie die niet opgewekt hoeft te worden. Hoe minder energie we gebruiken, hoe minder we hoeven te investeren in nieuwe vormen van energie. We willen dat Oss van het gas af gaat. Het moet zo snel mogelijk normaal worden om energieneutraal te (ver)bouwen. De gemeente Oss heeft actief energiebeleid nodig. Het is belangrijk dat de gemeente hierin het initiatief neemt door eisen te stellen. En ook door stimuleringssubsidies en leningen te verstrekken. Daarnaast willen we dat mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank korting krijgen op spaarlampen, radiatorfolie en andere energiebesparende producten.

GroenLinks Oss wil graag meer windmolens en zonneparken in de gemeente Oss. Dit kan op meerdere plekken, onder andere in de Lithse Polder en op Stijbeemden. We moeten deze opties open houden. Er moet wel altijd draagvlak zijn onder de bewoners en de winst moet terugvloeien naar de gemeente of de inwoners om duurzaamheidsbeleid te voeren. Windmolens of zonneparken plaatsen zonder draagvlak is vragen om problemen. We moeten realistisch zijn over de opgave in Oss. Alleen met nee-roepen komen we er niet.