GroenLinks wil investeren in een samenhangende infrastructuur met een divers activiteitenaanbod in de directe leefomgeving van de inwoners. Het integreren van sport en cultuur in het sociaal maatschappelijk veld maakt verbindingen tussen vele partijen mogelijk.

 

We stimuleren en ondersteunen de brede scholen waar ruimte is voor naschoolse activiteiten zoals sport, kunst, drama en buitenspelen.  Een brede school zoekt de samenwerking met Jeugdhulpverlening en gezondheidsdiensten. Zo worden problemen snel opgepakt en aangepakt.