GroenLinks vindt het belangrijk dat er meer betaalbare sociale huurwoningen komen. Bij het inrichten van woonwijken willen we dat de gemeente verschillende woningen aanbiedt. Zodat bijvoorbeeld jonge gezinnen en oudere mensen elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten. We zorgen ervoor dat iedereen kan wonen in een betaalbaar huis. GroenLinks vindt het belangrijk dat er meer betaalbare sociale huurwoningen komen. De gemeente moet hiervoor het gesprek aan gaan met BrabantWonen. In Oss zijn er twee groepen die extra aandacht verdienen. Jongeren en ouderen. Voor beide groepen zijn er te weinig woningen. GroenLinks denkt aan het makkelijker maken van woningen delen en het toevoegen van meer studio’s aan het woningaanbod.

Woninginbraak noemen we vaak kleine criminaliteit. Maar gevolgen voor de slachtoffers kunnen groot zijn. GroenLinks wil woninginbraak tegen gaan door in te zetten op inbraakpreventie: we willen voorkomen dat er ingebroken wordt. Alle nieuwe woningen moeten voldoen aan het politiekeurmerk Veilig Wonen. Bij oude woningen wordt dit gestimuleerd met gerichte acties, door bijvoorbeeld bewoners in een gesprek informatie te geven over welke preventieve maatregelen hij/zij thuis kan nemen.

GroenLinks Oss wil een groot project om bestaande (huur)woningen duurzaam op te knappen en energiezuinig te maken. Dit zorgt voor extra banen in de bouw. En het helpt inwoners om zuiniger met energie om te gaan. Hierdoor houden ze meer geld over voor andere zaken. We willen dat de gemeente samen met de woningbouwcorporaties aan de slag gaat om dit uit te voeren.