We zetten ons in voor betere samenwerking en afstemming tussen overheid, welzijn, kinderopvang en scholen. We stimuleren de kleinschalige gezondheidscentra die waar mogelijk de verbinding zoeken met de brede scholen. Gezondheidscentra en brede scholen hebben zo een belangrijke rol voor leefbare kernen en wijken.

Een zorgzame samenleving betekent ook respect hebben voor elkaar en om kunnen gaan met de verschillen binnen die samenleving. Armoede, eenzaamheid en sociale buitensluiting moeten we blijven bestrijden. Schulden opkopen, alternatieve woonvormen voor alleenstaande ouderen en taalonderwijs, zo lang als nodig, voor laaggeletterden en vluchtelingen met status kunnen oplossingen zijn.