Hieronder vindt u de notulen van de ALV van 8 december 2020. Daarnaast is een tijdpad toegevoegd tot de verkiezingen 2022.