Wil je weten hoe GroenLinks je persoonsgegevens verwerkt? Bekijk dan onze privacyverklaring.

Opening

 • 19:15 uur Laatste moment indienen inhoudelijke moties
 • 19.30 uur Opening
 • 19:35 uur Vaststellen agenda

Inhoudelijke verantwoording 

 • 19.40 uur Verantwoording en toelichting werkzaamheden fractie
 • 20.00 uur Verantwoording wethouder
 • 20.20 uur Verantwoording en toelichting werkzaamheden bestuur

Financiën

 • 20:30 uur Jaarrekening  2022
  • Jaarverslag en toelichting 2022
 • 20:35 uur Begroting 2023
  • Begroting 2023
 • 20:40 uur Verslag kascommissie fractiegelden
  • Verslag en balans kascommissie fractiegelden

Inhoudelijke thema’s

 • 20:45 uur Samenwerking met PvdA 
 • 21:00 uur Evaluatie formatie
 • 21:15 uur Ev. actuele onderwerpen
 • 21:30 uur behandeling inhoudelijke moties
 • 22:00 uur Sluiting

 

ALV-moties

Een motie is een korte verklaring over een onderwerp waarmee een oordeel, wens, verzoek of opdracht wordt uitgesproken. Het is een zwaar middel om de fractie of het bestuur aan te sporen om iets te doen. Leden kunnen tot vlak voor de ALV moties indienen. Het voorstel wordt dan een discussiepunt op de ALV en er wordt door alle aanwezige stemgerechtigde leden over gestemd. Een motie dient de volgende onderdelen te hebben: namen van indieners, inhoudelijke oproep en achtergrond daarvan, tijdspad voor uitvoering van motie. Moties kunnen verstuurd worden naar oss@groenlinks.nl.