Standpunten

Eerlijk delen

Voor GroenLinks is het belangrijk dat er in een gemeente eerlijk wordt gedeeld door. Zowel door de gemeente als onderling tussen inwoners. Hierbij hoort ook dat er naar inwoners geluisterd moet worden.

Groene gemeente

GroenLinks Oss is voorstander van een groene gemeente die niet vormgegeven is door landschapsarchitecten. Natuur moet natuur mogen zijn. Daarbij moet de gemeente zoveel mogelik oproepen tot het gebruik van groene energie door bedrijven en huishoudens.

Betaalbare zorg

Zorg moet betaalbaar zijn voor iedereen van alle leeftijden. Door de decentralisatie van de zorg ligt een grote verantwoordelijkheid voortaan bij de gemeente. De gemeente moet daarom goede jeugdzorg, gehandicaptenzorg en wijkverplegin garanderen.