Campagneactie_boomplantdag

Een groener Oss en ecologisch bermbeheer

In Oss worden teveel bomen gekapt en teveel bermen gemaaid. Tijdens de begrotingsbehandeling voor 2020 heeft GroenLinks Oss een opiniebegroting ingediend genaamd "Een stap in de groene richting". Hierin pleit GroenLinks voor het stoppen met voorbereiden van een Noordelijke Randweg, starten met ecologisch bermbeheer, een klimaatbos en het instellen van een kapvergunning.

Een jonge vrouw in de thuiszorg helpt een oudere vrouw met opstaan

Een socialer Oss waar de inwoner kan rekenen op de gemeente

Oss is een gemeente met een sociaal gezicht. Dat moet zo blijven. We moeten niet meegaan in de neoliberalisering en het afbreken van ons sociale vangnet. Wat GroenLinks betreft moet een gemeente er weer zijn voor de inwoners, niet voor zichzelf. Dat betekent echte inspraak, referenda, een ombudsman, functionerend ambtelijk apparaat en een raad die luistert naar de inwoners.