Bij de ontwikkelingen van ruimtelijke plannen wordt onvoldoende rekening gehouden met bestaand groen. Er worden teveel bomen gekapt. GroenLinks wil dat elke gekapte boom dubbel gecompenseerd wordt en om bomen te kappen met een omtrek breder dan 25 cm is een vergunning nodig, zowel voor de gemeente als particulieren en bedrijven. Want niet kappen is natuurlijk het beste. Daarnaast planten we 10.000 bomen. We wijzen plekken aan voor ‘Tiny Forests’ om de biodiversiteit extra te versterken. En omdat bomen ziekten aan elkaar kunnen overdragen is het belangrijk dat we gevarieerd groen aanplanten in aanvulling op het bestaande.