Nieuws

Rood Lintje voor wie?

Wie verdient er volgens jou zo’n Rood Lintje?

Ken je iemand die zich inzet voor andere mensen? Die belangrijk is voor de buurt? Of een organisatie die Oss en/of één van haar kernen socialer maakt? Nomineer deze dan voor het Rood Lintje

Lees verder

PvdA en GroenLinks stellen artikel 41 vragen n.a.v. StAB rapport over mestfabriek

De fracties van PvdA en GroenLinks hebben vandaag artikel 41 vragen gesteld aan het college van B&W over een rapport van de Stichting Advisering Bestuursrecht (StAB), die de rechtbank heeft geadviseerd in de zaak van een aantal eisers, waaronder de gemeente Oss, tegen de provincie m.b.t. de verleende vergunning aan OOC voor een mestfabriek.
In het rapport is geconcludeerd dat de emissie van geur een factor 8,4 hoger ligt dan aangevraagd/vergund. En tevens dat dit niet met beperkte voorzieningen tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen is.

Lees verder

Vragen over energie inkoop door de gemeente Oss

Tijdens de commissievergadering van 16 februari 2017 is de energie inkoop van de gemeente Oss besproken. Tijdens de vergadering werd duidelijk dat de gemeente Oss ook in de toekomst grijze stroom wil blijven kopen die is geproduceerd in kolen-, gas-, en kerncentrales en dit wil ‘vergroenen’ met Garanties Van Oorsprong (GVO's). In de ogen van GroenLinks investeert Oss hiermee in vervuilende stroom en klimaatverandering. Een gemiste kans voor Global Goals gemeente Oss.
Naar aanleiding van deze vergadering heeft GroenLinks op 17 februari een aantal vragen gesteld. Deze vragen zijn tot op heden, ook na herhaaldelijk navragen, niet beantwoord.
Om alsnog antwoorden te krijgen stelt GroenLinks op basis van artikel 41 de volgende vragen:
 

Lees verder

Brabant in de val als mestsluis open gaat

Brabant is uniek, wereldwijd. We hebben vitale steden, mooie natuur en gezellige dorpen. Er wonen 2,5 miljoen mensen nabij een veelvoud aan dieren. Een precair evenwicht, wat de Q-koortsuitbraak heeft laten zien. En wat doet het provinciebestuur? Die zet de mestsluis wijd open. GroenLinks roept Provinciale Staten van Noord-Brabant op om dit deelbesluit te blokkeren.
 

Lees verder

Pagina's