Nieuws

GroenLinks Oss tegen de geplande btw-verhoging.

GL

Op 21 oktober 2017 staat GroenLinks in het centrum van Oss om het gesprek aan te gaan met de Ossenaar en te flyeren tegen de BTW-verhoging die het nieuwe kabinet heeft voorgesteld.

Schrijf mee aan het verkiezingsprogramma van GroenLinks op de Dag van de Democratie

 Samenwerken aan een groen, open en sociaal Oss

Voor GroenLinks is democratie iets dat mensen samen doen. We nodigen je uit mee te schrijven aan ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De aftrap is op de Dag van de Democratie. Je bent van harte welkom om te vertellen wat jij belangrijk vindt voor de gemeente Oss.

Wanneer: van 11 tot 16 uur op zaterdag 9 september 2017
Waar: De Heuvel in Oss

GroenLinks Oss en Progressief Bernheze roepen Agrifood Capital tot de orde

Donderdag 6 juli 2017 vragen gemeenteraadsfracties Progressief Bernheze en GroenLinks Oss de gemeenteraden van Bernheze en Oss zich uit te spreken voor de versnelde verduurzaming van de intensieve veehouderij, en tegen de oproep die de burgemeester van ’s-Hertogenbosch, namens samenwerkingsverband Agrifood Capital, aan de provincie deed.

Lees verder

GroenLinks en PvdA stellen vragen n.a.v. rapport over mestfabriek

De fracties van PvdA en GroenLinks hebben vandaag artikel 41 vragen gesteld aan het college van B&W over een rapport van de Stichting Advisering Bestuursrecht (StAB), die de rechtbank heeft geadviseerd in de zaak van een aantal eisers, waaronder de gemeente Oss, tegen de provincie m.b.t. de verleende vergunning aan OOC voor een mestfabriek.
In het rapport is geconcludeerd dat de emissie van geur een factor 8,4 hoger ligt dan aangevraagd/vergund. En tevens dat dit niet met beperkte voorzieningen tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen is.

Lees verder

Vragen over energie inkoop door de gemeente Oss

Tijdens de commissievergadering van 16 februari 2017 is de energie inkoop van de gemeente Oss besproken. Tijdens de vergadering werd duidelijk dat de gemeente Oss ook in de toekomst grijze stroom wil blijven kopen die is geproduceerd in kolen-, gas-, en kerncentrales en dit wil ‘vergroenen’ met Garanties Van Oorsprong (GVO's). In de ogen van GroenLinks investeert Oss hiermee in vervuilende stroom en klimaatverandering. Een gemiste kans voor Global Goals gemeente Oss.
Naar aanleiding van deze vergadering heeft GroenLinks op 17 februari een aantal vragen gesteld. Deze vragen zijn tot op heden, ook na herhaaldelijk navragen, niet beantwoord.
Om alsnog antwoorden te krijgen stelt GroenLinks op basis van artikel 41 de volgende vragen:
 

Lees verder