GroenLinks wil geen kap kastanjebomen aan de Oostwal

De gemeente Oss wil de kastanjebomen aan de Oostwal kappen. In onze ogen past dit niet bij de ambitie om dit gebied te vergroenen.

Het is de bedoeling dat de Oostwal groener wordt. In de stukken staat:

Meer groen
Bij het verblijfskarakter past een groenere inrichting. Dit is niet alleen mooier, maar ook duurzamer. Regenwater kan dan makkelijker infiltreren. Het groen in de stad draagt ook bij aan biodiversiteit. Meer groen is niet alleen beter voor planten en dieren. De mensen voelen zich ook prettiger in een groenere omgeving. Dit komt de gezondheid weer ten goede.

Deze woorden zijn GroenLinks uit het hart gegegrepen. Helaas stond ergens in de vele bijlagen die hoorden bij het besluit over het voormalige V&D pand, het UIThuis en de verkeerskundige veranderingen in de Raadhuislaan, Molenstraat en Oostwal vermeld dat de middenberm op de Oostwal mag verdwijnen. Het is nagelaten erbij te vermelden dat men hiermee bedoeld dat de kastanjebomen op de Oostwal van 70 jaar oud gekapt gaan worden. In onze ogen is het kappen van deze bomen een ernstige aderlating voor het groen in deze omgeving en is het ook niet te verenigen met de ambitie voor meer groen. Technisch gezien past het wellicht binnen de kaders die de gemeenteraad gesteld heeft, maar voor GroenLinks is deze uitvoering van de plannen een klap in het gezicht. GroenLinks heeft dan ook zowel informeel als bij vergaderingen gepleit voor het behoud van de kastanjebomen. De procedures voor het bestemmingsplan en de aanbesteding bleken echter al zo ver in gang te zijn gezet dat het onmogelijk lijkt dit te keren.

In reactie hierop hebben we op 28 juni een motie ingediend die het college de opdracht geeft om in het vervolg bij ruimtelijke plannen de consequenties voor het groen duidelijker naar inwoners en de gemeenteraad te communiceren. Deze motie is unaniem aangenomen.

Daarnaast wordt aangevoerd dat al in 2014 zou zijn besloten dat de bomen gekapt moeten worden omdat ze ziek zouden zijn door kastanjebloedingszieke. GroenLinks vindt het kwalijk dat hier in de stukken niets over is vermeld, in de gesprekken en bij de vragen die we hebben gesteld en in de commissievergadering is dit argument ook niet naar voren gekomen. Dankzij een eerdere motie van GroenLinks zijn twee kastanjebomen in het Jan Cunenpark succesvol behandeld tegen deze ziekte. Wij zouden graag zien dat veel meer bomen op deze manier gered worden, zeker nu de kosten voor deze behandeling aanzienlijk lager zijn.

We vinden dat inwoners terecht om een second opinion vragen voor de kastanjebomen aan de Oostwal. De gemeente zou bij ruimtelijke plannen veel meer uit moeten gaan van het bestaande groen als een gegeven. Want een visie van ‘meer groen’ is niet alleen wat meer perkjes aangeleggen. ‘Meer groen’ moet ook betekenen dat bomen de kans krijgen om tot volle wasdom te komen

Foto's: Wouter Bos.