GroenLinks maakt zich grote zorgen over stabiliteit proces Osse coalitievorming

Vol ongeloof en onbegrip ziet GroenLinks de toekomstige coalitiepartners van het ene in het andere incident verwikkeld. Instabiele fracties krijgen het niet voor elkaar om gezamelijk geconcentreerd met het toekomstige beleid bezig te zijn, maar zijn vooral bezig met persoonlijke sores en vetes.

GroenLinks vindt dat de onderhandelende partijen ernstige imagoschade veroorzaken ten aanzien van het functioneren van de Osse politiek en het bestuur van onze gemeente. We vragen ons dan ook af of er nog met respect voor de kiezers in de gemeente Oss over toekomstig beleid wordt onderhandeld, of dat er bij toekomstige coalitiepartners vooral tijd wordt besteed aan het gladstrijken van persoonlijke verhoudingen of het elkaar in een slecht daglicht plaatsen. En wordt dit dan gedaan vanuit een groter politiek ideaal of gaat het er vooral om om het eigen straatje schoon te vegen?

GroenLinks wil dan ook dat op korte termijn de onderhandelende toekomstige coalitiepartners de gemeenteraad komen inlichten over het proces en de resultaten van de nu lopende coalitieonderhandelingen, in plaats van via sociale media en pers de integriteit en betrouwbaarheid van het functioneren van de Osse politiek te grabbel te gooien.

 

 

 

 

 

Afbeelding: http://www.rgbstock.com/user/lusi