Motie aangenomen: Oss wil een ruimer kinderpardon

In de gemeenteraad van 11 oktober 2018 is een motie aangenomen om bij de staatssecretaris aan te dringen tot een ruimer kinderpardon. Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat er meer kinderen in aanmerking kunnen komen voor het kinderpardon en dat de huidige onmenselijke situatie wordt beeïndigd. Het college weigert een brief te sturen naar de staatssecretaris, dus doen we dat als raad.

In de huidige regeling voor kinderpardon komen kinderen alleen in aanmerking als zij voldoen aan het zogeheten meewerkcriterium. Dit houdt in: kinderen moeten meewerken aan hun eigen vertrek, anders mogen zij sowieso niet blijven. In de praktijk betekent dit dat de kinderen reeds uitgezet zijn, voordat zij in aanmerking komen voor de regeling kinderpardon. Dit is onacceptabel, en dit beleid is volledig gericht op uitzetting.

Deze kinderen zijn vaak geworteld in de samenleving. Hoe Nederlands zij zich in hun hoofd of hart ook voelen, op papier zijn ze het nog niet. Daarom dreigen ze uitgezet te worden. Buiten hun schuld om. Iedere dag opnieuw is het de vraag of de persoon voor de deur er is om ze met een enkeltje op het vliegtuig te zetten naar een onbekend land.