Langdurige natte en droge periodes vragen ons om op een andere manier om te gaan met water en bodem. Op sommige momenten hebben we ervoor te zorgen dat wateroverlast niet leidt tot grote problemen voor mens, dier en natuur. Terwijl we op andere momenten door hitte en droogte te maken krijgen met watertekort met als gevolg dat drinkwatervoorzieningen, natuur en landbouw gevaar lopen.

Onze bebouwde gebieden zijn veel te versteend waardoor er hoge temperaturen ontstaan die niet alleen ongemak voor mens en dier veroorzaken, maar die ook een bedreiging vormen voor onze gezondheid. Vooral voor baby’s en ouderen brengt hittestress een hoog gezondheidsrisico met zich mee. Met dit uitvoeringsprogramma gaat de gemeenten aanpassingen in gang zetten die ons beter bestand maken tegen extreem natte en droge periodes.

Dit uitvoeringsprogramma gaat ook verbetering geven aan biodiversiteit. Een goede biodiversiteit zorgt voor betere bodem- en waterkwaliteit, een betere leef- omgeving voor planten en dieren en een schonere lucht. We gaan met uitvoering aan de slag om een gemeente te worden en te blijven die bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. Op naar een gemeente met minder wateroverlast, minder schade voor natuur en landbouw en een veel prettiger leefomgeving om in te wonen, werken en recreëren. En een gemeente met een robuust en gezond ecosysteem voor mensen, dieren en planten. Een gemeente waar het goed wonen en onder- nemen is, voor ons en nog meer voor onze toekomstige generaties.