Toegankelijk
Dolf is raadslid en fractievoorzitter van GroenLinks Oss. Hij zet zich in voor centrumontwikkeling, transitie van de zorg van rijk naar gemeentes, duurzame groenontwikkeling en cultuur. Hij vindt burgerparticipatie en een transparant toegankelijk bestuur van groot belang.

GroenLinks bestaat niet voor niets uit twee woorden. GroenLinks is het woord dat duurzame en sociale politiek tot een eenheid smeedt. GroenLinks Oss staat daarom voor verbindende politiek, samen met alle Ossenaren, ook samen met alle politieke stromingen in Oss. Alleen als we samenwerken kunnen we Oss nog socialer en groener maken. Binnen onze fractie zoeken we die verbinding. Daarom zijn onze vergaderingen altijd openbaar. Iedereen is welkom om ons te helpen onze politiek vorm te geven.

Over Dolf
Dolf Warris is jeugdhulpverlener en heeft de volgende functies:

  • Plaatsingscoördinator bij Oosterpoort Oss, een instelling voor jeugd- en opvoedhulp.
  • Lid van het auditteam Oosterpoort voor het uitvoeren van audits in het kader van kwaliteitscertificering binnen de jeugdzorg. Deze audits worden uitgevoerd bij Oosterpoort Oss, Combinatie Eindhoven en Kompaan Tilburg.
  • Geeft opvoedcursussen voor ouders en verzorgt thematische workshops over opvoeding bij scholen en andere maatschappelijke organisaties.

GroenLinks Oss staat voor verbinding en samenwerking

Dolf is te bereiken via via de mail.