Heidi heeft als violiste en docente een ruime kennis met betrekking tot de kunst- en cultuursector. Tijdens het schrijven van het verkiezingsprogramma in 2014 bleek Heidi als medeauteur een welkome aanwinst. Ze heeft een heldere open blik en is een echte teamspeler. Heidi heeft zich de afgelopen jaren bewezen op meerdere sociaal-bestuurlijke dossiers, waaronder jeugdzorg en cultuur.

Werkzaam in de culturele sector, werd ik in 2014 door GroenLinks Oss gevraagd om mee te denken over de culturele paragraaf voor het toen aankomende verkiezingsprogramma. Sindsdien heeft de gemeentelijke politiek mij niet meer losgelaten.
Het is mijn streven om de gemeentelijke politiek dichter bij onze inwoners te brengen. De inbreng van onze inwoners is onmisbaar bij het vormgeven van de gemeente die we willen zijn.

Wat GroenLinks Oss betreft zorgen we voor een gemeente waar bestaanszekerheid voorop staat en waar iedereen meetelt. Waar we zorgen voor een gevarieerd en betaalbaar woningaanbod met een groene en klimaatadaptieve openbare ruimte. Een gemeente waar het bruist met een levendig cultureel aanbod voor iedere portemonnee.

We pakken de grote uitdagingen aan door samen te werken en grote projecten vanuit diverse perspectieven te benaderen.
Samen met onze inwoners ben ik van mening dat we van de gemeente Oss een gemeente kunnen maken waar we oog hebben voor elkaar en waar we trots op kunnen zijn!

 

Functies

Heidi is violiste en heeft de volgende functies:

  • Violiste philharmoniezuidnederland

  • Voorzitter Stichting Cultuur Ravenstein

  • Voorzitter van Stadsharmonie OBK Ravenstein

 

Heidi is te bereiken via 06 55348402 of via de mail