De visie op de programmering, de personele versteviging, inzet en uitbreiding van vrijwilligers én zoeken naar samenwerkingsverbanden bieden naar onze mening mooie kansen om de Groene Engel tot een succes te maken. Oss verdient een breed cultureel aanbod, maar is ook zeer belangrijk voor de vitaliteit van de binnenstad. Daarom is het ook belangrijk dat de Groene Engel een een ander aanbod blijft houden dan bijvoorbeeld de Lievekamp of Muzelinck. Het heeft een andere functie, en kan andere doelgroepen bereiken. Een verplichte fusie lijkt ons niets.

Er is één punt in het plan dat ons zorgen baart: een mogelijke verkoop van het pand. De oude Jurgensfabriek is één van de 17 Rijksmonumenten die de stad Oss nog rijk is. Ter vergelijking, stadje Ravenstein heeft er 86. Er gloort een hoopvolle toekomst voor de Groene Engel en nu wil dit College van het pand af? Onverstandig volgens GroenLinks. De functie van de Groene Engel moet hoe dan ook gewaarborgd blijven.