Voor de gemeente Oss zijn onze verenigingen belangrijke sociale schakels. Samen muziek maken, sporten of ontmoeten zorgt voor verbinding van onze inwoners en maakt onze wijken en kernen leefbaar. Het belang van onze culturele instellingen en de inzet op een gezonde samenleving door het stimuleren van sport en beweging wordt onderkend. Kinderen leren samenwerken, ontdekken waar ze goed in zijn waardoor het zelfvertrouwen groter wordt en het concentratievermogen verbetert. Muziek maken en sporten in verenigingsverband is goed voor het groepsgevoel, leert discipline, maakt trots en leert omgaan met conflicten. Juist de corona-periode, waarin veel inwoners en met name de jongeren opeens op zichzelf waren aangewezen, liet zien hoe belangrijk deze sociale infrastructuur is.

Het financieel ondersteunen van de professionele instellingen op gebied van sport en cultuur en de kwijtschelding van de huur van de gemeentelijke accommodaties voor amateur organisaties op het gebied van Sport en Cultuur was daarom een logische stap.

De impact van Corona gaat echter verder dan de financiën en is minder zichtbaar en gaat sluipend. Want hoe hou je in zo’n bizarre periode het contact met je leden? Zoomsessies, pubquizzen en talloze filmpjes op YouTube waren de enige opties en daar is zeker wat van geleerd. Maar de digitale wegen zijn niet voor alle leden, en zeker niet voor alle senioren, toegankelijk. Digitaal vioolles krijgen of je trainingsschema in een mail of app blijft een lapmiddel en na zoveel maanden zijn we schermmoe en toe aan het fysieke sociale contact.

Het lijkt er op dat we de goede kant uitgaan en de verenigingen weer hun optredens en wedstrijden kunnen gaan plannen. Maar kunnen we er vanuit gaan dat het verenigings- of clubgevoel weer als vanouds terug is?

We hopen natuurlijk allereerst op de solidariteit van de leden met hun verenigingen. Op de vrijwilligers die zich willen inzetten binnen een bestuur en de leden weten te motiveren weer te starten met de repetities en trainingen. En op de gemeente Oss om samen met de verenigingen te kijken hoe niet geïnde contributies eventueel gecompenseerd kunnen worden.

En wat zou het fantastisch zijn als bedrijven niet als eerste beknibbelen op de sponsorgelden richting clubs en verenigingen?

Maar ook de hulp van de professionele instellingen is hard nodig. Instellingen zoals de Muzelinck en het SportExpertiseCentrum kunnen nu de hulp bieden die onze verenigingen vitaal houden. Wat is ervoor nodig om ook in de toekomst die vitale vereniging te zijn en hoe bereiken we, samen met het basisonderwijs de jeugd én hun ouders? Hoe houden we de contributies van de verenigingen betaalbaar en voor iedereen toegankelijk?

Op donderdag 24 juni zullen wij in de Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk het beleidskader “Vitale Verenigingen” behandelen. Maar opvallend genoeg gaat het alleen over onze sportverenigingen. Waarom geven we de “Muzelinck” niet eenzelfde coördinerende rol ten aanzien van de muziekverenigingen als het SEC voor de sportverenigingen? Met de daarbij behorende financiën? Is alleen onze fysieke gezondheid van belang? De positieve effecten van muziekonderwijs zijn inmiddels onderkent. Leerlingen die in de klas zingen en musiceren ontwikkelen hun luistervermogen, empathie en leggen makkelijker sociaal contact.

Onze samenleving veranderd in een rap tempo.

De gemeente Oss ziet onze verenigingen als het cement van die samenleving, maar we zullen met z’n allen alles op alles moeten zetten om het verenigingsleven ook voor de toekomst te behouden. Laten we daar onze professionele instellingen voor inzetten!