We stimuleren duurzame landbouw en we stoppen met megastallen. Op gemeentegronden die gepacht worden, verbieden we het gebruik van landbouwgif en kunstmest. We gaan met boeren en natuurorganisaties in gesprek over een stappenplan om de hele Osse landbouw te verduurzamen zodat de biodiversiteit weer toeneemt en het Osse buitengebied gezond wordt. Het is tijd dat we een eerlijke prijs gaan betalen voor vlees, zuivel en eieren. Op een manier dat boeren er een fatsoenlijke boterham aan kunnen verdienen. Daarnaast maken we regels voor goed bodembeheer om uitdroging te voorkomen.