GroenLinks maakt zich zorgen over de manier waarop de gemeente omgaat met omwonenden van het bouwproject op de hoek van Kapelsingel en Singel 1940-1945. Daarom zullen we aan het begin van de raadsvergadering van 13 april de volgende vragen stellen:

In november 2016 heeft de wethouder zijn excuses aangeboden aan de omwonenden van het te realiseren bouwproject op de hoek van Kapelsingel en Singel 1940-1945. Deze excuses betroffen de manier waarop de omwonenden waren benaderd als meedenkers over hoe een en ander gerealiseerd kan worden.

De wethouder heeft destijds toegezegd dat het gesprek met omwonenden opnieuw gevoerd zal worden zodat alsnog hun meningen over bouw en ontsluiting van het woongebied een serieuze kans krijgen om meegenomen te worden in de besluitvorming rondom de nieuwbouw. Op 09-11-2017 is een stappenplan gepresenteerd over hoe omwonenden een plek krijgen in de uiteindelijke besluitvorming rondom het project. Dat heeft geresulteerd in een eerste gesprek met omwonenden op 30-11-2016 en een tweede gesprek op 22-03-2017.

GroenLinks heeft naar aanleiding van contact met omwonenden over de gevoerde gesprekken de volgende vragen:

  • Waarom zit er zo’n lange tijd tussen het eerste en tweede gesprek?
  • Omwonenden hebben geen inspraak en meedenkmogelijkheden ervaren doordat de gemeente opnieuw haar bestaande plannen “op tafel heeft gegooid” en de omwonenden heeft laten weten dat daar verder niet van afgeweken wordt. Waarom is dit op deze manier gedaan?
  • Omwonenden hebben begrepen dat het gesprek over ontsluiting van het woongebied via de Kapelsingel geen onderwerp van gesprek is omdat er vastgesteld beleid is dat dit niet toelaat. Welk beleid wordt dan bedoeld en waarom is dit beleid niet aanpasbaar?
  • Omwonenden hebben aangedragen dat ontsluiting via de Kapelsingel samen zou moeten gaan met het instellen van een 30 kilometer zone voor de gehele wijk. Zij hebben daar geen reactie op gehoord, wat is de reactie op dit idee?
  • Omwonenden hebben gevraagd om een verkeerstelling te doen op de Kapelsingel omdat zij ervaren dat de verkeersintensiteit op de Kapelsingel minder is dan waarvan de wethouder uitgaat. Waarom is deze verkeerstelling niet gedaan?
  • Omwonenden werden in de gesprekken “leken” genoemd. Aan welke deskundigheid ontbreekt het de omwonenden dan volgens de wethouder?
  • Wat is het aandeel van de wethouder in het maar niet op gang krijgen van een gesprek met omwonenden waarin alle partijen zich een serieuze partij voelen?
  • Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat er wel een gesprek met omwonenden op gang komt waarin alle partijen zich een serieuze partij voelen?