De gemeente Oss moet fors meer inzetten op energiebesparing. Woningen worden, in overleg, zo snel mogelijk verduurzaamd zodat we energie besparen en de energielasten omlaag kunnen brengen. Zo zorgen we ervoor dat het niet alleen goed is voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee van onze inwoners. We maken slimme keuzes door woningen met een laag energielabel eerst te verduurzamen, bijvoorbeeld door isolatie. Woningbouwcorporaties krijgen daarbij meer speelruimte om woningen optimaal te isoleren.