Groen en biodiversiteit willen we zoveel mogelijk behouden. Onze woningbouwopgave mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid en groen in de wijk. Daarom wil GroenLinks dat nieuw te bouwen woningen altijd eerst binnen de stad en de kernen gerealiseerd worden, voordat er nieuwe wijken rondom de stad en de kernen bijgebouwd gaan worden. Voor de nieuwe woningen zijn bestaande voorzieningen met de fiets of te voet bereikbaar, zodat er geen nieuw asfalt nodig is.