Meer asfalt is geen oplossing voor de toenemende drukte op de weg. De noordelijke randweg is dan ook geen oplossing voor het probleem op de Singel 1940-1945. Het overgrote deel van het autoverkeer op deze weg is bestemmingsverkeer. De Spitsbergerweg en Frankenbeemdweg vormen nu een fysieke grens tussen stad en natuur. Het verbreden van deze wegen gaat ten koste van de ecologische zone die daar is aangelegd. De onbetaalbare noordelijke randweg wordt daarom niet aangelegd.