GroenLinks wil dat bij de energietransitie de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De grote bedrijven verbruiken de meeste energie. Het is logisch dat daar fors wordt ingezet op besparing. Daarnaast moet de gemeente mensen met een smalle beurs ondersteunen met haar eigen energiecoaches, zodat deze groep de energiekosten omlaag kan brengen door energiebesparing of het plaatsen van zonnepanelen.