In reactie op de programmabegroting van de gemeente Oss heeft GroenLinks een alternatieve begroting gemaakt. GroenLinks wil graag een sociale, groene gemeente met betaalbare zorg voor iedereen. Bekijk onze volledige alternatieve begroting hier.

Sociale gemeente

In haar alternatieve begroting stelt GroenLinks onder andere voor om een experiment te starten met het opkopen van schulden van jongeren door de gemeente. De jongeren betalen de schulden in maandtermijnen terug. Op deze manier lopen schulden niet hoger op en kunnen met jongeren goede afspraken worden gemaakt over de voorwaarden. Het huidige schuldenbeleid kost de gemeente veel geld en is niet gericht op het helpen van de schuldenaar maar komt ten goede aan een industrie die erop is gericht om geld te verdienen aan de schuldenproblematiek.

Groene gemeente

GroenLinks wil dat bij alles wat met de openbare ruimte te maken heeft een ecoloog meekijkt en dat het groen ecologisch wordt beheerd. In het komende jaar zullen minstens 170 essen gekapt worden vanwege de essentakziekte. De gemeente is van plan om zeker 120 bomen niet terug te planten als gevolg van het bomen-uitsterfbeleid. GroenLinks plant deze bomen wel terug. Daarnaast wil GroenLinks meer aandacht voor de fiets en beter onderhoud aan de fietsinfrastructuur om de veiligheid te waarborgen.

Meer geld naar specialistische jeugdzorg

Jeugdzorg kampt met wachtlijsten. Er zijn ook wachtlijsten als het gaat om meldingen van kindermishandeling. Dit komt onder andere omdat binnen het basisteam Jeugd en Gezin meer en andere expertise nodig is. Daarom stelt GroenLinks voor om de expertise van gespecialiseerde zorg beschikbaar te maken binnen de basisteams Jeugd en Gezin zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van zorg.