Het college wil voor 1 oktober in kaart hebben gebracht hoe het ervoor staat met ventilatiesystemen in openbare gebouwen zoals wijk- en dorpshuizen. Dan moet er ook een plan van aanpak zijn om situaties te verbeteren als dat nodig. Dat geldt ook voor de schoolgebouwen in Oss, al is dat volgens de gemeente in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. De gemeente wil de scholen wel ondersteunen om de problematiek goed in beeld te krijgen. GroenLinks maakt zich al langer zorgen over de Osse gevolgen van het coronavirus en de democratische gevolgen van besluiten gemaakt door de veiligheidsregio. De fractie heeft hier meerdere vragen over gesteld, die zijn hieronder te lezen.