Eindstand Meldpunt Vuurwerkoverlast: 481 vuurwerkklachten uit gemeente Oss

Op het Meldpunt Vuurwerkoverlast zijn afgelopen jaarwisseling iets meer dan 53.000 vuurwerkklachten waarvan 481 uit de gemeente Oss. Vorig jaar waren dat er 462. Het meldpunt opende op Eerste Kerstdag en sloot op 3 januari om 13:00 uur.

De meeste klachten die binnen zijn gekomen gaan over geluidsoverlast door harde knallen en vuurwerk dat buiten de toegestane tijden is afgestoken. Een klein deel van de meldingen gaat over schade door vuurwerk en gevaarlijke situaties op straat.

Een inwoner uit Ussen melde op 3 januari: ‘Nog steeds wordt er vuurwerk afgestoken en kan ik daardoor niet normaal mijn hond uitlaten. Beestje is doodsbang om naar buiten te gaan.’

Het Meldpunt Vuurwerkoverlast is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties, waaronder de fractie uit Oss. GroenLinks zet zich al jaren in voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. In dat pleidooi staat de partij inmiddels niet meer alleen. Onlangs bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport uit met de aanbeveling om knalvuurwerk en vuurpijlen in de ban te doen. Ook artsenorganisaties, burgemeesters en de politie bepleiten het aan banden leggen van consumentenvuurwerk.