De gemeente Oss heeft een dubbele rol: als overheid en als werkgever. In beide gevallen is het nodig om na te denken over het eigen beleid. GroenLinks pleit al langer voor bijvoorbeeld blind solliciteren en een sterk diversiteitsbeleid. Tot nu toe blijft het bij woorden van het college. 

In de zomer heeft GroenLinks Oss gesprekken gevoerd met bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijk middenveld in Oss. Daaruit kwam hetzelfde beeld: we moeten naar een Osse aanpak, waarin iedereen meedoet. Mede daarom heeft GroenLinks het idee geopperd om te komen met een Week tegen racisme en discriminatie. Hier zullen wij de komende maanden verder mee bezig gaan. Verder vragen wij het college om allereerst het huidige beleid om papier te zetten, en duidelijkheid te verschaffen over gedane inspanningen. Daarna kunnen we verder praten over mogelijke verbeteringen.