Glyfosaat verkrijgbaar bij Action
Glyfosaat verkrijgbaar bij Action

GroenLinks ontevreden over niet beantwoorden vragen over glyfosaat

De vragen die GroenLinks Oss op 24 april aan het college van B&W stelde over het gebruik van het bestrijdingsmiddel glyfosaat, zijn nog steeds niet beantwoord. De partij neemt daar geen genoegen mee en stelt het gemeentebestuur nu vragen over het uitblijven van antwoorden. GroenLinks wijst op de termijn van dertig dagen bij schriftelijk gestelde vragen, terwijl er al meer dan honderd dagen voorbij zijn. 

Raadslid Ester Bos merkt op dat na het bericht van de gemeente op 3 juni dat beantwoording van de GL-vragen vertraging oploopt, nog zeker tien soortgelijke vragen wél beantwoord werden. “Waarom is prioriteit gegeven aan het beantwoorden van vragen die soms zelfs twee maanden later zijn gesteld terwijl de vragen over glyfosaat onbeantwoord bleven?” Ze stelt op de hoogte te zijn van het ‘gebrek aan ambtelijke capaciteit’ en dat er daarom zaken blijven liggen, maar is ook benieuwd binnen welke termijn haar fractie nu antwoord kan verwachten.

Een van de nieuwe vragen die GroenLinks stelt, is de vraag hoe het college in de toekomst ervoor kan zorgen dat schriftelijke vragen (formeel artikel 41-vragen) wel binnen de gestelde termijn worden beantwoord. Verder is de fractie benieuwd waarom het college nog niet gesproken heeft over een eventueel verbod op glyfosaat, waar GroenLinks naar hengelde in april.

 

(Bericht van Brabants Dagblad; https://www.bd.nl/oss-e-o/groenlinks-oss-stelt-vragen-over-uitblijven-antwoorden-college-op-eerdere-vragen~a7951e59/?referrer=https://www.google.com/)