In de aanloop naar de behandeling van de begroting van de gemeente Oss presenteert GroenLinks een tiental plannen om de gemeente groener en duurzamer te maken. Betaald uit het schrappen van de onzinnige noordelijke randweg, die in de komende jaren al 4,7 miljoen euro zou gaan kosten.

GroenLinks wil onder andere een klimaatbos, een vuurwerkverbod en ecologisch groenbeheer. Daarnaast pleit GroenLinks voor een nieuwe agrarische visie, waar geen ruimte is voor megastallen en is zij tegen een mega-mestfabriek in Oss. Daarnaast wil GroenLinks meer aandacht voor fietsen en een verbod op het oplaten van ballonnen. Tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad probeert GroenLinks ‘een stap in de groene richting’ om te zetten in beleid doormiddel van moties en amendementen.

Stap in de groene richting is hieronder te lezen.