Zwerfafval Keep it Clean
Zwerfafval

GroenLinks Oss stelt vragen aan college over zwerfafval

GroenLinks maakt zich zorgen over de toenemende hoeveelheid zwerfafval in Oss. Tevens maakt GroenLinks zich zorgen over hoe er met zwerfafval wordt omgegaan bij het maaien van bermen en grasvelden. Hoewel het beleid is dat voordat er gemaaid wordt eerst het zwerfafval wordt opgeruimd, blijkt dit niet altijd te gebeuren. Met als gevolg dat zwerfafval versnipperd wordt en achter blijft. Hieruit volgend stelde GroenLinks de volgende vragen:

 • Is het college het met GroenLinks eens dat dit een zorgelijke ontwikkeling is waar zo snel mogelijk op moet worden ingegrepen?

 • In hoeverre heeft de toename van de hoeveelheid zwerfafval te maken met de keuze

  voor onderhoudsniveau ‘sober’?

 • Is bekend hoe vaak het probleem van 'gemaaid zwerfafval' optreedt?

 • Hoe komt het dat zwerfafval niet altijd eerst wordt opgeruimd voordat er gemaaid

  wordt?

 • Hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen?

 • Hoe wordt het versnipperde zwerfafval alsnog opgeruimd?

Uit vragen over de programmaevaluatie bleek dat het onderhoudsniveau wat betreft zwerfafval in het centrum niet wordt gehaald, ondanks extra inspanningen.

 • Sinds wanneer is dit?

 • Hoe komt zit?

 • Treedt dit probleem ook op andere plekken op?

 • Hoe zou dit verbeterd kunnen worden?