Er wordt via veel kanalen gewaarschuwd voor het vermengen van de onderwereld met de bovenwereld, ook wel ondermijnende criminaliteit genoemd. GroenLinks Oss maakt zich zorgen en vindt een goede aanpak cruciaal. Daarom heeft GroenLinks Oss schrifelijke vragen gesteld over de huidige aanpak van ondermijnende criminaliteit. 

 

In de programmabegroting 2018-20121 staat dat de gemeente Oss deel uitmaakt van de Taskforce Brabant Zeeland en dat daar in 2017, 2018 en 2019 25.000 euro voor is begroot. GroenLinks mist rapportages van deze taskforce aan de gemeenteraad. Ook informatie over het beleid van de taskforce in onder andere het buitengebied en de partners in de taskforce zijn onduidelijk.

 

De vragen die GroenLinks heeft gesteld zijn hier te vinden.