GroenLinks Oss stelt tijdens de agendacommissie van 16 november aanstaande voor om een schriftelijke reactie te vragen van het college op een aangenomen motie van de Provinciale Staten. Ook wil GroenLinks dat deze reactie geagendeerd wordt voor de opiniecommissie van 7 december aanstaande, zodat de raad hierop kan reageren.