Bomenkap in Bennekom

GroenLinks stelt dringende vragen over bomenkap Oude Molenstraat

Vanmorgen om 7.00 uur is men begonnen met het kappen van oude beuken aan de oude Molenstraat bij het Zuidergebouw. Door een oplettende buurman is het bij één boom gebleven, er staan volgens de boomkappers nog meer bomen op de nominatie om gekapt te worden.

 De boomkappers zeggen de opdracht gekregen te hebben van projectontwikkelaar Reuvers in verband met de bouw van het geplande nieuwe zorgcomplex.

 

GroenLinks heeft vandaag de volgende vragen aan het ambtelijk/bestuurlijk apparaat van Oss gesteld:

  • Is er een kapvergunning voor deze bomen?
  • Zo ja, wat is de reden waarom hier een vergunning voor verleend is?
  • Zo nee, hoe kan het dat er toch gekapt wordt en welke actie wordt er genomen om ervoor te zorgen dat het kappen stopt?
  • Waarom is er al met het kappen begonnen terwijl donderdagavond pas de voorlichtingsavond voor bewoners is?