In de gemeenteraadsvergadering van 19 september 2019 heeft Ester Bos namens GroenLinks Oss aandacht gevraagd voor de manier waarop Oss omgaat met haar monumentaal erfgoed omgaat. Aan de hand van foto's van de staat waarin de oude Mavo St. Jan zich bevindt maakte Ester haar punt. GroenLinks betreurt het dat de gemeente zo onzorgvuldig omspringt met een gemeentelijk monument waar zoveel inwoners van Oss herinneringen aan hebben omdat ze er naar school zijn gegaan en onderdeel is van de Osse geschiedenis. Een prachtig monument, dat notabene in eigendom is van de gemeente.

GroenLinks heeft in het vragenhalfuurtje de volgende vragen gesteld over de rommel bij de Mavo St. Jan:

  • Is de wijze van ontruiming en huidige staat van Mavo Sint Jan, zoals de beantwoording van de eerder gestelde technische vragen suggereert, het gevolg van een gebrek aan personele en financiële capaciteit?

  • Zo ja, bent u bereid om voor de gemeenteraad inzichtelijk te maken hoe groot de omvang van het capaciteitsprobleem is en welke oplossingsrichtingen we kunnen overwegen?

  • Zo ja, zijn er dan meer zaken in Oss waarbij het gebrek aan capaciteit van dien aard is dat er onacceptabele problemen optreden?

  • Zo ja, is er dan wel capaciteit om de schade in en om de Mavo Sint Jan te herstellen?

  • Als de schade en puinhoop om de Mavo Sint Jan niet wordt veroorzaakt door een gebrek aan capaciteit, wat is dan de oorzaak van het probleem?

  • Wat zijn daarvoor dan mogelijke oplossingsrichtingen?

  • Er is slechts zeer beperkt zicht op de binnenzijde van het pand, maar dit geeft ook reden tot bezorgdheid. Is het college bereid om aan de gemeenteraad de staat van het pand van zowel de buitenzijde als de binnenzijde te rapporteren en in kaart te brengen welke kosten hiermee gemoeid zijn?

  • Welke maatregelen wil het college nemen om dergelijke wantoestanden, ook bij een gebrek aan capaciteit, in de toekomst te voorkomen?

 

De wethouder heeft vervolgens aangekondigd aankomende week te starten met het opruimen van de rommel en zo spoedig mogelijk een inschatting te maken in hoeverre de schade te herstellen valt. Vervolgens heeft GroenLinks een brief van modelbouwvereniging De Wissel (over het Unox-winkeltje, ook een gemeentelijk monumentaal monument) op de agenda gezet om een brede discussie te kunnen voeren over het beheer van dit erfgoed.