GroenLinks vraagt aandacht voor positie Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan in de gemeente Oss. Deze adviesraad bestaat uit een groep sociaal actieve vrijwilligers afkomstig uit alle lagen van de bevolking. De raad vertegenwoordigt de inwoners van Oss, zowel de stad als de kernen, wanneer het gaat om zorg en sociale voorzieningen.

Door Heidi Poessé

De ervaringen en signalen van inwoners vormen de basis voor de adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein aan het College van burgemeester en wethouders.Tot nu toe was de mores dat adviezen pas op de website van de adviesraad werden geplaatst nadat het aan het College was voorgelegd.

GroenLinks vindt het echter belangrijk dat de Adviesraad Sociaal Domein volledig onafhankelijk en op het moment dat zij dat nodig vindt adviezen naar buiten kan brengen. Daarom heeft GroenLinks hier tijdens de programma evaluatie 2016 vragen over gesteld. Op deze vragen hebben wethouders van der Ven en van Geffen aangegeven dat de adviesraad adviezen voortaan direct op haar website mag plaatsen.

Dit geeft inwoners en professionals dé mogelijkheid om nog meer op de hoogte te blijven van wat de Adviesraad Sociaal Domein doet op het gebied van zorg en sociale voorzieningen. Ook is het mogelijk om op het forum van de website van de adviesraad actief deel te nemen aan discussies, in gesprek te komen met andere inwoners en ook zelf onderwerpen in te brengen.