Een noordelijke randweg vermindert het autoverkeer op de Osse Singels niet. Het verkeer op de Osse Singels is voornamelijk bestemmingsverkeer voor de aanliggende wijken. De doorstroming van de Singels moet verbeterd worden. Hier zijn al plannen voor. Het is de hoogste tijd dat deze uitgevoerd worden. Het college weigert deze verbeteringen door te voeren omdat dan bekend wordt dan de Noordelijke Randweg helemaal niet nodig is. Dit is onbehoorlijk bestuur. Door te stoppen met de noordelijke randweg is er geld voor andere dingen, zoals een klimaatbos en een betere fietsinfrastructuur.