De gemeente Oss wil biologische en vrije uitloop-kippen verbieden. GroenLinks Oss is een campagne gestart tegen dit plan. Inwoners kunnen van zich te laten horen door in te spreken bij de raad en hun handtekening te zetten onder onze petitie. Oss kiest voor gezonde landbouw!

Wat is er aan de hand? Op dit moment wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt voor het buitengebied. Daarin wordt de onoverdekte uitloop voor pluimvee verboden, uit angst voor vogelgriep. Maar volgens (onder meer) de Dierenbescherming (PDF) is besmetting met vogelgriep niet zozeer te relateren aan binnen of buiten lopen. Zo is er meer vogelgriep op kleigrond en meer bij (binnen zittende) kalkoenen dan bij kippen.

“Met dit ondoordachte besluit worden biologische en vrije uitloopkippen verboden in Oss. Een grote stap terug in dierenwelzijn en voedselproductie die (meer) in evenwicht is met de omgeving”, zo stelt fractievoorzitter Dolf Warris van GroenLinks Oss.

De gemeenteraad van Oss kiest met dit plan voor veeteelt in gesloten megastallen met een mestoverschot. Dolf Warris: “Biologische veeteelt schenkt juist veel aandacht aan dierenwelzijn en duurzaamheid en heeft geen mestfabrieken nodig. Reden genoeg om hier nu voor op te komen!”

Ben je voor een duurzame veeteelt waar dieren naar buiten mogen en mensen niet worden opgezadeld met mestfabrieken? Teken dan de petitie!

Daarnaast doen we een oproep een inspraakreactie tegen dit plan in te dienen. Stuur je brief voor 22 juni naar:
Burgemeester en wethouders van Oss Afdeling SRO
Postbus 5
5340 BA Oss
Geef in je brief aan dat het over het project 'Buitengebied' gaat en vertel waarom je tegen een verbod op onoverdekte uitloop bent.

Met het verbod op een onoverdekte uitloop verbiedt de gemeente Oss biologische en vrije uitloop kippen. Dit staat gelijk aan het verbieden van het Beter Leven Keurmerk van 2 en 3 sterren of het verbieden van de diervriendelijkste eieren met code 0 en 1.

Om vogelgriep tegen te gaan zou de gemeente het verplicht moeten stellen dat er in en om een onoverdekte uitloop voldoende struiken, heggen en bomen moeten worden aangeplant. Dit is belangrijk omdat het er voor zorgt dat vogels die vogelgriep kunnen overbrengen niet in de uitloop kunnen landen. De gemeente Oss wil het buitengebied juist aantrekkelijker maken voor hoogrisicovogels door een uitsterfbeleid voor bomen.

Teken de petitie hier.

Lees hier meer over de plannen van de gemeente:
Inloopbijeenkomsten voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Oss 2017 - ter inzage
Opinienota voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oss (DOCX)
Opinienota 24 maart 2016 (docx)
Rapport HAS gezondheid en Veehouderij in Oss (PDF)
Rapport GGD Te hanteren gezondheidskundige criteria voor aanwijzing overbelaste gebieden veehouderij (PDF)

Meer over kippen:
Alles over biologisch: Kippen
"Tien maatregelen voor diervriendelijker aanpak vogelgriep"
Nota 'Diervriendelijker aanpak vogelgriep: Geef ze een griepprik en een betere uitloop'
(PDF)

 

D-tv: Verbod uitloopkip roept verbazing op Afspelen op YouTube