Veilig Thuis staat voor het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling, het bijdragen aan duurzame verandering en borging van veiligheid van alle gezinsleden. GroenLinks maakt zich ernstige zorgen over de melding van een wachtlijst van ca. 80 personen bij Veilig Thuis. Daarom heeft Dolf Warris namens GroenLinks artikel 41 vragen aan het college van burgemeesters en wethouders gesteld.

Artikel 41 vragen omtrent wachtlijsten Veilig Thuis

GroenLinks maakt zich ernstige zorgen over de melding van een wachtlijst van ca. 80 personen bij Veilig Thuis. Het merendeel betreft meldingen van kindermishandeling. Centrumgemeente Den Bosch heeft gekozen voor een "smalle opdracht". Deze "smalle opdracht" beperkt zich tot het onderzoeken van meldingen, adviseren van de melders en het ondersteunen van de professionals. De casusregie en hulpverlening ligt bij de lokale teams.

Echter blijkt tegelijkertijd dat Veilig Thuis haar casussen niet overgedragen krijgt bij voorliggend veld of gespecialiseerde zorg. Wij maken ons vooral zorgen omdat er vóór de transitie geen wachtlijsten waren bij het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling.

  1. Is de Wethouder op de hoogte van deze wachtlijst?
  2. Indien ja, hebt u een verklaring voor de ontstane wachtlijst?
  3. Kan de gemeente Oss zich nog steeds vinden in de werkwijze van centrumgemeente Den Bosch?
  4. Is er overleg over deze kwestie met centrumgemeente Den Bosch?

 

Hoogachtend, met vriendelijke groet,

Dolf Warris.

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een veilige toekomst. Wij vinden dat organisaties verbonden moeten zijn met de veiligheid in het gezin en moet streven naar samenwerking met de mensen in en rondom de thuissituatie. Iedere dag weer zou je moeten kunnen vertrouwen de alertheid, zorg en aandacht van hulpverlening