Geen financiële risico's
Geen financiële risico's

Wethouder neemt GroenLinks-plan schuldhulpverlening over

GroenLinks is zeer tevreden dat Kees van Geffen (wethouder armoede en schulden cs.) werk heeft gemaakt van het plan om schulden van jongeren op te kopen en op deze manier ervoor te zorgen dat zij niet dieper in de problemen komen. 

Volgens GroenLinks kan de gemeente ook in eigen belang beter in een vroegtijdig stadium in actie komen. 'Het huidige schuldenbeleid kost de gemeente veel geld en is niet gericht op het helpen van de schuldenaar,  maar komt ten goede aan een industrie die erop is gericht om geld te verdienen aan de schuldenproblematiek.' 

Dit plan kwam voort uit onze alternatieve begroting voor 2018. Deze is hier in zijn geheel te lezen.