Op 27 mei 2021 heeft meneer Bressers ingesproken in de opiniecommissie en een zeer bevlogen verhaal gehouden over het duurzaamheidspark. Zij zijn bezig met een proef over zogeheten dubbelgebruik: gewassen onder zonnepanelen. GroenLinks zou het hoogst onverstandig vinden om in een energietransitie en in een agrarische transitie geen medewerking te verlenen aan dit soort initiatieven. Als het beleid in huidige vorm vaststellen dan verbieden we dit soort initiatieven. Terwijl we dit soort projecten juist geen strobreed in de weg moeten willen liggen. GroenLinks heeft daarom een voorstel ingediend om dit alsnog mogelijk te maken.

Echter, is voor GroenLinks alleen dubbelgebruik niet voldoende. We moeten ons hart volgen. GroenLinks dient namelijk ook een voorstel in om zonne-energie op landbouwgrond mogelijk te maken. Wij hebben andere partijen meerdere keren gevraagd me uit te leggen waarom ze toch zo graag zonnevelden op landbouwgrond willen verbieden. Ik kreeg nooit reactie. Maar GroenLinks wil het toch graag begrijpen. Dus zijn we zelf maar op zoek gegaan.

Het belangrijkste argument dat GroenLinks vaak hoort is dat er onvoldoende landbouwgrond overblijft. Dit is een vreemd argument. De rijksoverheid stimuleert met subsidies juist zonnevelden op landbouwgrond. Daarbij exporteert Nederland, na Amerika, de meeste agrarische producten. Een topprestatie voor zo’n klein land, maar ook met de nodige schade voor milieu, gezondheid en voor de boeren zelf. Daarom is er ook een agrarische transitie, want dit is niet houdbaar. En onze eigen voedselvoorziening komt echt niet in gevaar als we wat minder gaan exporteren. Dat kan de reden niet zijn.

Maar wat kan het dan wel zijn? GroenLinks hoeft geen moeilijke theorieën op te tuigen, het antwoord is wel heel dichtbij te vinden. Op de website van de gemeente Oss, op een pagina met vragen en antwoorden over windmolens en zonnevelden. De vraag die gesteld wordt is: “Zonnevelden zorgen ervoor dat er nog minder grond is voor overtollige mest. Houden jullie daar rekening mee?” Het antwoord dat onze gemeente vervolgens geeft is eenduidig: “We houden rekening met de behoefte aan voldoende grond voor overtollige mest in het poldergebied tussen Oss en ’s-Hertogenbosch. We overleggen daarover met agrarische belangenorganisaties en boeren in het poldergebied.”

Dat mag uiteraard het standpunt van de gemeente zijn, alhoewel de raad daar over zou moeten gaan, maar we zijn inmiddels niet anders gewend in dit dossier. Wat ons betreft moet het college dan ook eerlijk zijn dat ze dit vinden, zodat we erover in discussie kunnen gaan. Is dit wat bedoeld wordt met kringlooplandbouw? GroenLinks is het hier pertinent mee oneens. In plaats van dat we het hebben over de oorzaak van te veel mest, namelijk te veel dieren, waarvan 2/3e bedoeld is voor de export, voor een bedrijfstak die enorm veel milieu en gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, staan we geen zonnevelden toe en maken we onze energietransitie onnodig nog moeilijker. En waarom? Zodat overtollige mest kan worden uitgereden.

Het is heel goed dat Oss vanavond een agrarische visie vaststelt. Maar GroenLinks kan zich niet aan de indruk onttrekken dat er wel heel goed is geluisterd naar de agrarische belangenorganisaties. Het college is blijkbaar erg gevoelig voor lobby. En dat is wat ons betreft niet goed, maar niet verboden. Maar de lobby van onze inwoners, waar is die? Er zijn in Oss veel mensen die zich zorgen maken over windmolens. Die zijn vast ook niet allemaal voorstander van zonnevelden in hun buurt. Ik snap dat sommige mensen dat liever niet als uitzicht willen, dat die het als industriële activiteit zien, dus daarom zou je zonnevelden juist in primair agrarisch gebied willen. Primair agrarisch gebied is feitelijk al industriegebied. Maar als je naar de kaart kijkt, waar het nieuwe beleid zonnevelden mogelijk maakt zien we alleen de stad en de kernen. Deze mensen willen geen zonnevelden en daarmee laten we een grote kans liggen.

Voor alle duidelijkheid, en wellicht ten overvloede, GroenLinks is gepassioneerd voorstander van windenergie. Maar, als je optimaal gebruik wil maken van het elektriciteitsnetwerk, dan moeten zon en wind worden gecombineerd. Ga op zoek naar de optimale mix, ook qua overlast. Zonnevelden maken geen geluid. Daarom dient GroenLinks samen met de PvdA een voorstel in om zonnevelden op agrarische grond mogelijk te maken. Zo dragen we bij aan de energietransitie, op een manier die acceptabel is voor de meeste mensen. Laten we deze kans aangrijpen en ons niet overgeven aan de lobby van de agrarische sector.