De energietransitie is een verandering die een grote invloed heeft op ons leven. Daarom is het belangrijk dat iedereen gehoord wordt en zijn/haar zorgen kan uiten. Dat gebeurt nu te weinig waardoor inwoners zich steeds vaker genoodzaakt voelen zich te verenigen in actiegroepen. GroenLinks wil dat gesprekken tussen omwonenden en belanghebbenden eerder plaatsvinden en door de gemeente worden begeleid. De gemeente moet snel beleid maken waarin duidelijke kaders staan wanneer en waarover inwoners kunnen meepraten.