We zoeken steeds vaker naar een woonvorm die het beste bij onze levensstijl past. Of het nu wonen in een Tiny House is of het wonen in een collectief om zorg voor elkaar te kunnen dragen. GroenLinks wil ruim baan maken voor deze initiatieven. Hierover dient de gemeente in gesprek te gaan met woningcorporaties, om in beeld te brengen welke plekken geschikt zijn. En moeten initiatiefnemers ondersteund worden door een kwartiermaker Nieuwe Woonconcepten.