Natuur is belangrijk voor iedereen. Te vaak wordt natuurgebied gezien als recreatiegebied, dieren als een attractie en groen als decoratie. Dit moet anders. Dierenwelzijn moet een prominente plek krijgen in alle besluiten die de gemeenteraad moet nemen. GroenLinks wil daarnaast een verbod op het gebruik van dieren tijdens evenementen. Het mogelijk maken om de snelheid van weggebruikers tijdelijk te verlagen in en rond broedgebieden. En tot sloteen maaiverbod in het broedseizoen.